SpravodajstvoVeda a výskum

Je radiácia škodlivá? Výskum izraelských vedcov prišiel s prekvapivými výsledkami

Výskum sa zameral na prirodzené hodnoty radiačného pozadia na Zemi.

Podľa nového výskumu izraelských vedcov môže byť pomerne vysoká dávka radiačného pozadia pre ľudí prospešná, píše portál Futurism.

Radiačné pozadie je forma ionizujúceho žiarenia, ktoré môže byť vytvárané buď prírodne, alebo umelo. Prirodzené zdroje zahŕňajú kozmickú radiáciu a prirodzene sa vyskytujúce rádioaktívne materiály. Umelé zdroje zahŕňajú röntgenové žiarenie, alebo testy jadrových zbraní. Štúdia vedcov z Izraela bola publikovaná v denníku Biogerontology a zamerali sa na dáta radiačného pozadia, ktoré sa datujú do 60. rokov minulého storočia. Vedci sa vo výskume zamerali na všetkých 3 129 krajov v Spojených štátoch.

Údaje následne porovnali s výskytom rakoviny a priemernou dĺžkou života. Zistili, že ľudia, ktorí žili v regiónoch, kde bolo radiačné pozadie vyššie, vykazovali nižšie percento rakovinových ochorení. Zároveň sa ukázalo, že priemerná dĺžka života je v týchto oblastiach o 2.5 rokov vyššia.

Je radiácia prospešnou?

Vedci ale netvrdia, že vyššie radiačné pozadie má priamo vplyv na lepší život, ale že tvrdenia o škodlivosti tohto žiarenia nemusia byť správne. Od 60. rokov platí v Spojených štátoch hypotéza, ktorá tvrdí, že akákoľvek úroveň radiácie so sebou nesie určité riziká. Následkom toho sa utrácajú miliardy dolárov na projekty, ktoré úrovne žiarenia redukujú. Vedci si ale nie sú kompletne istí, že či by boli ich výsledky rovnaké aj v prípade, že by išlo o úrovne žiarenia, ktoré prekračujú hodnoty, ktoré sa na Zemi môžu vyskytovať prirodzene.

„Desaťročia vedeckých teórií sú vyvracané týmto výskumom. Práca vedcov môže ukľudniť ľudí, ktorí žijú v regiónoch s vyšším radiačným pozadím,“ vyjadril sa Doug Seserman, z Ben-Gurion University of the Negev.

Výskumníci tvrdia že existuje istá hranica, kedy pre nás radiácia začína predstavovať hrozbu, no tá hranica je oveľa vyššia ako hranica, ktorá v súčasnosti platí v Spojených štátoch, ktorá sa udáva ako 227 mrem za rok. Vedci navrhujú, aby sa zvážili teórie o úrovniach radiácie, aspoň  rozmedzí prirodzene sa vyskytujúceho žiarenia.

Niektorí ale tvrdia, že ide len o jednu epidemiologickú analýzu a výsledky tejto štúdie by sa nemali brať až tak vážne. Výsledné zlepšenie priemernej dĺžky života a zníženia rizika rakoviny je z celkového hľadiska zanedbateľné. Neexistuje žiadna analýza genetického poškodenia, ktoré spôsobila ionizujúca radiácia. Je to riziko, ktoré je približne tak vážne, ako schopnosť žiarenia vyvolať rakovinu.

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Close
Close