SpravodajstvoVeda a výskum

Z čiernych dier môže niečo uniknúť. Pomocou gravitačných vĺn chcú vedci potvrdiť teóriu Hawkingovho žiarenia

Jedná sa o najznámejšiu teóriu Stephena Hawkinga, ktorý tvrdí, že použitím kvantovej mechaniky dokážeme pozorovať únik hmoty z čiernych dier

Veľkolepá zrážka dvoch neutrónových hviezd v roku 2017 sa ukázala byť pre vedcov naozaj bohatým darčekom. Ako sa zrazili, vesmírom prešli gravitačné vlny, vďaka ktorým by sa mohla potvrdiť teória, stará celé desaťročia.

Astronómovia totiž v dátach objavili niečo ako ozveny, jav ktorý by sa objavil jedine v prípade kvantového šumu, vytvoreného Hawkingovou radiáciou.

„Podľa Einsteinovej teórie relativity nedokáže z čiernej diery uniknúť nič, čo prekročí horizont udalostí,“ vysvetľuje fyzik Niayesh Afshordi.

Takto chápali vedci tieto záhadné objekty, dokým neprišiel Stephen Hawking. On použil kvantovú mechaniku na popísanie častíc, ktoré pomaly z čiernej diery unikajú. Tento jav sa nazýva Hawkingova radiácia. Známou vlastnosťou čiernych dier je ich extrémna gravitačná sila, ktorá je natoľko silná, že jej nedokáže uniknúť ani najrýchlejšia vec vo vesmíre.

Kvantová mechanika vysvetľuje princípy vesmíru spôsobom, akým to Všeobecná teória relativity nedokáže. Svoje hypotézy predniesol Hawking ešte v roku 1974. Tvrdil, že ak sa na čierne diery pozriete očami kvantovej mechaniky, niečo z nich predsa len vychádza. Ide o typ elektromagnetického žiarenia, ktorý sa príhodne nazval Hawkingova radiácia.

Špeciálny druh žiarenia

Jej charakteristika je podobná skúmaniu tepelnej stopy v infračervenom spektre, no v tomto prípade ide o extrémne hustý objekt, ktorý produkuje veľmi nízke energetické vlny. Potvrdenie Hawkingovho žiarenia by znamenalo, že sa čierne diery postupne vyparujú. To by vyriešilo informačný paradox, ktorý hovorí o tom, že informácia nemôže byť vytvorená, ani zničená.

Čierne diery vytvorené v laboratóriu potvrdzovali existenciu Hawkingovho žiarenia. Objav gravitačných vĺn by mohol túto teóriu vyvrátiť. Ak by bolo žiarenie reálne, okolo horizontu udalostí by musel byť kvantový šum, ktorý by gravitačné vlny vytváral.

„Vedci neboli schopní zistiť, či z čiernej diery uniká nejaká forma hmoty, až dokým neobjavili gravitačné vlny. Ak existuje kvantový šum, zodpovedný za Hawkingovu radiáciu, v okolí čiernej diery, gravitačné vlny by sa od neho odrážali. To by vytvorilo signál, pripomínajúci opakujúcu sa ozvenu,“ hovorí Afshordi.

Minuloročný výskum však nepriniesol žiadne relevantné dôkazy o existencii Hawkingovho žiarenia. Je možné, že naše nástroje jednoducho nie sú dostatočne citlivé na jeho zachytenie. Jedinou možnosťou vedcov je pozerať sa po iných, podobných signáloch. V prípade potvrdenia Hawkingovho žiarenia by išlo o priame potvrdenie kvantovej štruktúry časopriestoru.

 

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Close
Close