SpravodajstvoVeda a výskum

Vedci vyvinuli prvé neinvazívne robotické rameno riadené mysľou

Vedcom sa podarilo vytvoriť robotické robotické rameno, ktoré je možné ovládať mysľou

Tím výskumníkov z Carnegie Mellon urobil prielom v oblasti neinvazívneho riadenia robotických zariadení. Pomocou neinvazívneho rozhrania mozgu a počítača vyvinuli vôbec prvé úspešné robotické rameno riadené mysľou. Tento objav bude mať široké uplatnenie a to najmä pre ochrnutých pacientov a pacientov s poruchami pohybu.

Doteraz bolo preukázané, že je možné ovládať robotické zariadenia pomocou signálov zosnímaných z mozgových implantátov, a to s relatívne vysokou presnosťou. Implementácia tejto technológie však je vysoko riskantná. Vyžaduje totiž mozgové implantáty, ktorých aplikácia je náročná, nebezpečná a v neposlednom rade aj drahá. V konečnom dôsledku je táto technológia využívaná na obmedzenom počte klinických pacientoch. Neinvazívne metódy sú preto žiadanejšími, tie sme však doteraz nepoznali, resp. neboli na takej úrovni. Neinvazívne mozgovo-počítačové rozhrania, ktoré používajú neinvazívne externé snímanie, skôr než implantáty mozgu, prijímajú nečistejšie signály, čo vedie k nižšiemu rozlíšeniu a menej presnej kontrole.

Robotické končatiny ovládané silou mysle

Bin He, vedúci oddelenia a profesor biomedicínskeho inžinierstva na Carnegie Mellon University, bol však teraz schopný použitím nových techník snímania a strojového učenia pristupovať k týmto signálom hlboko v mozgu a dosiahnuť vysoké rozlíšenie kontroly nad robotickým ramenom. S neinvazívnym zobrazovaním neurónov a novou paradigmou nepretržitého sledovania prekonáva hlučné signály EEG (pozn. red. zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu), čo vedie k výraznému zlepšeniu neurónového dekódovania.

„Existujú veľké pokroky v robotických zariadeniach riadených mysľou, ktoré používajú mozgové implantáty. Je to vynikajúca veda,… “, hovorí He. „Ale neinvazívna metóda je konečný cieľ. Pokroky v neurónovom dekódovaní a praktická užitočnosť neinvazívnej kontroly robotického ramena bude mať zásadný vplyv na prípadný vývoj neinvazívnych neurorobotík. “

Tím vytvoril nový rámec, ktorý rieši a vylepšuje mozgové a počítačové komponenty neinvazívneho mozgovo-počítačového rozhrania tým, že zvyšuje angažovanosť a zaškolenie používateľov, ako aj priestorové rozlíšenie neinvazívnych neurálnych údajov prostredníctvom zobrazovania EEG zdroja.

Táto práca predstavuje dôležitý krok v neinvazívnom rozhraní mozgu a počítača, čo je technológia, ktorá sa jedného dňa môže stať všadeprítomnou asistenčnou technológiou. Doposiaľ bola testovaná na 68 ľudských subjektoch. Technológia tiež obsahuje aplikácie, ktoré by mohli pomôcť rôznym ľuďom tým, že ponúkajú bezpečné, neinvazívne ovládanie zariadenia mysľou, čo umožňuje ľuďom komunikovať a kontrolovať svoje prostredie.

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený


Tagy
Close
Close