SpravodajstvoVeda a výskum

Vedci sú o krok bližšie k využívaniu telepatickej komunikácie

Telepatická komunikácia by mohla byť o krok bližšie k realite vďaka novému výskumu z Univerzity vo Washingtone

Vedecký žurnál sciencedaily.com píše, že telepatická komunikácia by mohla byť o krok bližšie k realite vďaka novému výskumu z Univerzity vo Washingtone. Tím vytvoril metódu, ktorá umožňuje, aby traja ľudia spolupracovali pri riešení problému s použitím len svojich myslí.

„Ľudia sú spoločenské bytosti, ktoré komunikujú medzi sebou, aby spolupracovali a riešili problémy, ktoré nikto z nás nedokáže vyriešiť sám,“ povedal hlavný autor Rajesh Rao, ďalej dodal: „Chceli sme vedieť, či by skupina ľudí mohla spolupracovať len s použitím svojich mozgov. Tak sme prišli s myšlienkou BrainNet, kde dvaja ľudia pomáhajú tretej osobe vyriešiť úlohu.“

V BrainNet hrajú 3 ľudia pomocou mozgového rozhrania hru podobnú hre Tetris. Rovnako ako v Tetris, hra ukazuje blok a riadok, ktorý je potrebné pomocou bloku doplniť. Dvaja ľudia, takzvaní odosielatelia, môžu vidieť blok aj riadok. Tretia osoba, prijímač, môže vidieť iba blok.

Tím požiadal päť skupín účastníkov, aby odohrali 16 kôl. Každý odosielateľ môže vidieť hru zobrazenú na obrazovke počítača, na ktorej sa tiež nachádza slovo ÁNO na jednej strane a slovo NIE na druhej strane. Pod voľbou ÁNO bliká kontrolka LED 17-krát za sekundu. Pod voľbou NIE bliká kontrolka LED 15-krát za sekundu. Obaja odosielatelia rozhodujú, či je potrebné blok otočiť, aby správne pasoval do riadku a následne odovzdajú túto informáciu zo svojho mozgu prostredníctvom internetu do mozgu prijímačav (pozn. redakcie: 3. hráča). Ak sa odosielateľ rozhodne, že sa má blok otočiť, odošle ÁNO, ak sa nemá otočiť, odošle NIE do mozgu prijímača tak, že sa sústredí na zodpovedajúce svetlo.

Táto komunikácia medzi odosielateľmi a  prijímačom prebieha pomocou elektroencefalografických čiapok, ktoré zaznamenávajú elektrickú aktivitu v mozgu. Ak odosielatelia pozerajú na svetlo pre ich príslušný výber, čiapka zaznamenáva tieto signály a počítač poskytne spätnú väzbu prijímačovi v reálnom čase zobrazením kurzora na obrazovke, ktorý sa pohybuje smerom k voľbe ÁNO alebo NIE.

„Na doručenie správy k prijímačovi sme použili kábel, ktorý končí prútikom, ktorý vyzerá ako malá raketa za hlavou prijímača. Táto cievka stimuluje časť mozgu, ktorá prenáša signály z očí,…“ vysvetlil spoluautor štúdie Andrea Stocco.

V priemere každá z piatich skupín úspešne doplnila riadok a dosiahli celkovú úspešnosť 81%, čo znamená, že 13 zo 16 kôl bolo úspešných. Tím dúfa, že tieto výsledky pripravia pôdu pre budúce rozhrania mozgu, ktoré umožnia ľuďom spolupracovať pri riešení ťažkých problémov, ktoré nedokáže vyriešiť len jeden mozog.

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený


Close
Close