SpravodajstvoVeda a výskum

Prichádza k nám nová generácia internetu: Čo nám prinesie Web 3.0?

Používatelia sa môžu tešiť z ešte väčšej slobody na internete

Odborníci tvrdia, že už čoskoro príde na trh internet novej generácie, ktorý prinesie ešte väčšiu slobodu ako súčasná generácia Web 2.0, píše portál makeusof.com.

Internet (pozn. redakcie: World Wide Web) ako ho poznáme vznikal medzi rokmi 1991 a 2000. V tejto dobe boli užívatelia internetu pasívnymi konzumentmi obsahu, ktorý im bol na internete dostupný. Webové stránky boli statické, čiže ste si ich mohli iba čítať. V tej dobe išlo o obrovský prelom v šírení informácií, no ľudia s nimi nemohli ďalej narábať.

V roku 1999 nastali prelomy v serverových technológiách, rýchlosť prenosu sa zvýšila a Internet prvej generácie, Web 1.0, prechádzal do druhej generácie. Web 2.0 so sebou priniesol väčšie možnosti. Používatelia si už nemuseli internetové obsahy len čítať, ale mohli ich aj vytvárať. Počas tejto generácie vznikali aj sociálne siete, ako napríklad MySpace, či Facebook. Dnes môžeme tvrdiť, že Web 2.0 sa môže definovať na základe týchto vecí: sociálnych sietí, mobility a cloudových služieb.

Dnes stojíme na prahu tretej generácie internetových stránok. Tim Berners-Lee, tvorca siete World Wide Web tvrdí, že Web 3.0 dá používateľom silu vytvárať a spúšťať svoj vlastný softvér, namiesto toho aby sa spoliehali na softvér iných používateľov.

Web novej generácie

Web 3.0 je zatiaľ ešte „v plienkach“ no sľubuje možnosť vytvorenia úplne otvorených sietí, ktoré na jednu stranu nemusia pôsobiť dôveryhodne, ale na druhú nebudú viazané povoleniami. Základnými stavebnými kameňmi úspechu by mala byť výkonná výpočtová technika, decentralizované dátové siete, 3D grafika a umelá inteligencia. Vďaka tomu obsah bude viac „trojrozmerný“, pričom používatelia sa budú môcť stáť súčasťou hier, rôznych  výstav, prehliadok a podobne. Inými slovami, pribudnú nové možnosti interakcií, ktoré sú dnes neprístupnými, resp. vo vysokej miere obmedzenými.

V tomto ohľade je rovnako dôležitý aj pojem Sémantická sieť. Je to koncept, ktorý bol spomenutý už v 90. rokoch. Jeho cieľom je dať slovám na stránkach zmysel, aby bol obsah internetu viac čitateľný aj pre stroje. Dnes totiž veľké množstvo obsahu nie je na internete nijako označený, a tak je svojim spôsobom pre rôzne algoritmy neviditeľným. Vďaka tomu budú môcť rôzne programy ľahšie zdieľať, prepájať a vytvárať obsahy na Internete.

Hlavným rozdielom medzi Web 2.0 a Web 3.0 je metóda, akou bude obsah na internete organizovaný. Webové stránky sú prepojené a dáta, ktoré sa zdieľajú medzi stránkami sú závislé na ľuďoch a ich vedomostiach o obsahu stránok. Web 3.0 umožní strojom rozpoznať širší rozsah dát a kategorizovať ich obsahy. Vďaka tomu sa používatelia dostanú k užitočnejším obsahom.

Súčasná generácia Internetu so sebou prináša problémy, ktoré by Web 3.0 dokáže vyriešiť. Príchod novej generácie si však žiada väčšiu jednotu projektov, postavených na Web 3.0. Zároveň je potrebné vybudovať viac štruktúr pre Web 3.0 aby mohol uspieť.

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close