SpravodajstvoVeda a výskum

Pomôže nám zvuk zistiť, čo sa deje v interiéri nášho Slnka?

Astroseizmológia je nový spôsob, pomocou ktorého by vedci mohli získať informácie o tom, čo sa deje pod povrchom našej hviezdy.

Hviezdy sa radia medzi najdôležitejšie objekty vo vesmíre, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Galaxie sú tvorené z hviezd, sústavy planét obiehajú okolo hviezdy a každý atóm, ktorý nie je vodík, alebo hélium, vznikol vo vnútri hviezdy.

Je preto logické, že astronómovia chcú o týchto objektoch vedieť čo najviac. Problém je, že ak chcú študovať hviezdy, jediným vhodným kandidátom, aspoň zatiaľ, je naše Slnko. Je to najbližšia hviezda, a tak ju môžeme preskúmať naozaj detailne. So súčasnou technológiou sa ale vieme pozrieť len na jej zovňajšok.

Vedci však pracujú na novom spôsobe, ktorý by im umožnil nahliadnuť do útrob hviezd bez toho, aby sa tam museli ísť pozrieť sami. Nazýva sa to astroseizmológia a vedci plánujú pri tomto novom spôsobe skúmania hviezd použiť zvuk. Zvuk v tomto prípade nie je len to, čo môžeme počuť. Vo všeobecnosti je počuteľný zvuk len časťou z oveľa širšieho fenoménu – vibrácií. Kanál SciShow Space ponúka zaujímavú myšlienku, ktorá tvrdí, že spev vtáka a zemetrasenie nie sú až tak rozdielne úkazy. V oboch prípadoch ide o vibrácie, ktoré nám umožňujú vnímať niečo, čo nemôžeme vidieť. V oboch prípadoch ide tiež o vibrácie, no jeden prípad sú vibrácie vo vzduchu a ten druhý vibrácie pod našimi nohami.

Zvuk hviezdy

Seizmológia je veda, ktorá sa zameriava na študovanie týchto vibrácií. Pomocou toho, ako sa odrážajú v útrobách našej planéty vedci dokázali zistiť, z čoho sa skladá naša planéta. Použiť metódy seizmológie vo vesmíre je ale veľký problém. Vo vesmíre je vákuum, a tak nemajú zvukové vlny žiadne médium, cez ktoré by sa mohli šíriť.

Hviezdy sú ale špeciálnym prípadom. Vďaka nim môžeme „vidieť“ čo sa deje v ich vnútri, pretože pohyby na povrchu odrážajú to, čo sa deje v interiéri hviezdy. Vo vnútri sa totiž nachádzajú ložiská materiálu, ktorý sa zohrieva. Zohrievaním sa stáva redším a vystúpi na povrch. Tam stratí svoju energiu tým, že ju vyžiari v podobe svetla do vesmíru, ochladí sa a opäť klesne nižšie.

Tento nekonečný proces vytvára vibrácie, ktoré sa „ozývajú“ naprieč celým povrchom hviezdy a spôsobujú drobné zmeny v spôsobe, akým hviezda vyžaruje svetlo. Tieto zmeny sa ukazujú vo forme blikania, ktoré môžu astronómovia pozorovať a podľa toho zistiť, čo sa deje v útrobách hviezdy.

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Close
Close