SpravodajstvoVeda a výskum

NASA po prvýkrát v histórii zmerala sezónne zmeny plynov v atmosfére Marsu. Podarilo sa im zachytiť aj molekuly kyslíku

NASA zachytila v atmosfére Marsu malé množstvo kyslíku. Jeho pôvod si nevedia zatiaľ vysvetliť. Domnievajú sa však, že je abiotického pôvodu.

Vedcom na Marse sa podarilo po prvýkrát v histórii zmerať sezónne zmeny v  plynoch nad hladinou kráteru Gale. Ich výsledok vyvoláva viacero otáznikov. Dôvodom je, že sa im podarilo zachytiť aj kyslík.

Na Marse bol zachytený kyslík

V  priebehu troch rokov na Marse (pozn. redakcie: 3 roky na Marse sú ekvivalentom 6 rokov na Zemi) pomocou špeciálnych nástrojov NASA skúmala zloženie „vzduchu“. Došli na to, že na povrchu Marsku je atmosféra, ktorá sa skladá  z  95% oxidu uhličitého (CO2), 2,6% molekulárneho dusíka (N2), 1,9% argónu (Ar), 0,16% molekulárneho kyslíka (O2), a 0,06% oxid uhoľnatého (CO).

Jedným z  ďalších zistení bolo aj to, že molekuly vzduchu sú v neustále cirkulácii a miešajú sa medzi sebou v priebehu celého roka. Odôvodňujú to tým, že v zimnom období plynný CO2 mrzne na póloch, čím sa znižuje tlak vzduchu. V jarnom období Marsu zas dochádza k jeho uvoľňovaniu do ovzdušia, čím sa zas zvyšuje tlak vo vzduchu.

Vedci NASA ďalej hovoria, že dusík a  argón sú plynmi, ktoré sledujú pravidelné sezónne trendy. Ich objem sa mení v závislosti od objemu CO2 v ovzduší. To isté predpokladali aj od kyslíka, ale nestalo sa tak. Namiesto toho objem kyslíku sa menil bez spojitosti na CO2. Tento výsledok naznačuje,  že niečo na Marse produkovalo a následne aj odvádzalo kyslík.

NASA takto vyzera atmosfera na Marse (1)
Zdroj: NASA

„Keď sme to prvýkrát videli, bolo to  očarujúce,…“ povedal Sushil Atreya, profesor klimatických a vesmírnych vied na Michiganskej univerzite v Ann Arbor.

Hneď ako vedci objavili túto „kyslíkovú záhadu“ na Marse, tak sa ju pokúsili vyriešiť. To sa im však nepodarilo. Prišli však k  dvom teóriám. Prvá z nich hovorí, že keď sa molekuly CO2 a H20 rozpadajú v atmosfére, tak pritom sa môžu uvoľňovať molekuly kyslíka. Tu však narazili na problém, že výroba kyslíka by si vyžadovala týmto spôsobom viac vody, a CO2 by sa rozpadalo príliš pomaly.

„Snažíme sa to vysvetliť,“ povedala Melissa Trainerová, planetárna vedkyňa z Goddard Space Flight Center v Greenbelte v Marylande, ktorá viedla tento výskum. „Skutočnosť, že správanie sa kyslíka sa nedá opakovať každú sezónu, nás vedie k názoru, že to nie je problém súvisiaci s atmosférickou dynamikou. Musí to byť nejaký chemický proces, ktorý si zatiaľ nevieme vysvetliť. “

Vedcom, ktorí študujú Mars, je príbeh o kyslíku prekvapivo podobný príbehu o metáne. Metán je neustále vo vzduchu vo vnútri kráteru Gale v tak malých množstvách (v priemere 0,00000004%), že je sotva rozpoznateľný aj pre najcitlivejšie prístroje na Marse. Stále to bolo merané laditeľným laserovým spektrometrom SAM. Nástroj odhalil, že zatiaľ čo metán vzrastá a klesá sezónne, tak zo (zatiaľ) nevysvetliteľných príčin sa v letných mesiacoch zvyšuje jeho objem približne o 60%. Vedci sa preto domnievajú,  že medzi príčinou výkyvy objemu metánu vo vzduchu  je nejaký súvis aj s objemom kyslíku.

NASA Kyslik a Metan na Marse (1)
Zdroj: NASA

„Začíname vidieť túto dráždivú koreláciu medzi metánom a kyslíkom počas veľkej časti marťanského roku,“ uviedol Atreya. „Myslím, že s tým niečo súvisí.“

Vedci sa preto domnievajú, že metán ako aj kyslík môžu byť na Marse produkované abioticky – teda pomocou chémie súvisiacej s vodou a horninami, ktoré sa na Marse nachádzajú. Nemajú však na to dôkazy. Ale aj napriek tomu predpokladajú, že pôvod týchto plynov je nebiotického pôvodu.

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Atmosféra Kyslík Mars Metán NASA Oxid Život

Martin Borko

Som zakladateľom portálu Vosveteit.sk, ktorý dnes patrí medzi najväčšie technologické webové stránky na Slovensku.
Close
Close