SpravodajstvoVeda a výskum

Nachádzajú sa v našom mozgu bunky, ktoré zaznamenávajú plynutie času?

Nový výskum sa pozrel na špecifickú skupinu neurónov, ktorej úlohou má byť zaznamenávanie času.

Je čas skutočný? Existuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť, a ak áno, ako je možné, že si náš mozog dokáže udržať jasný prehľad o tom ako a kedy sa čo stalo? Odpoveď na túto otázku prináša portál Science Alert.

Výsledky novej štúdie totiž naznačujú existenciu takzvaných „časových buniek“. Je to skupina neurónov v časti mozgu, ktorá sa nazýva Hipokampus. Tieto neuróny reprezentujú dočasné informácie, ktoré sa v našom mozgu uchovávajú, no zároveň by mohli byť kľúčom k niečomu väčšiemu. Je možné, že pomocou týchto neurónov dokážeme pospájať naše spomienky do správnej časovej sekvencie a spomenúť si na to, v akom poradí sa naše spomienky odohrali.

Dôkazy o existencii týchto neurónov prišli z výskumov na potkanoch. Špecifické zoskupenie neurónov malo za úlohu spomenúť si na predchádzajúce udalosti. To, ako tento jav funguje u ľudí však až tak jasné nie je. Tím vedcov, ktorý bol vedený neurologičkou Leilou Reddy monitoroval elektrickú aktivitu mozgu 15 pacientov, trpiacich epilepsiou.

„Vytváranie epizódických spomienok si vyžaduje prepojenie niekoľkých jasných udalostí, ktoré vytvárajú spomienku, alebo zážitok,“ vysvetľujú vedci.

Zaznamenávanie času

Pacienti, ktorí sa do experimentu zapojili, si museli zapamätať sériu obrazcov, ktoré im boli prezentované v určitom poradí. Počas samotného experimentu vedci zaznamenávali aktivitu neurónov v hipokampe. Špecifická skupina neurónov bola aktívna počas toho, ako im boli obrazce predstavené, počas prestávky, kedy pacientom neboli ukázané žiadne obrazce a vo fáze, kedy museli pacienti odhadnúť, aký obrazec bude nasledovať.

„Neuróny, ktoré boli počas experimentu zapájané sú dôkazom časových buniek. Je to skupina neurónov, ktorej aktivita je modulovaná dočasným kontextom za jasne určené časové okno,“ tvrdia výskumníci.

Inými slovami, niektoré neuróny boli aktívne zapájané, keď dochádzalo k zapamätávaniu si, alebo spätnému vybaveniu si obrazcov. Objavila sa aj skupina neurónov, ktoré boli aktívne aj vtedy, keď sa nič špeciálne nedialo. Podľa vedcov to boli neuróny, ktoré zaznamenávali plynutie času. Vedci tvrdia, že časové bunky v ľudskom mozgu sú „multidimenzionálne“. Sú schopné kódovať informáciu vzhľadom na čas, ale dokážu odpovedať aj na odlišné druhy vnemov.

Tím dodáva, že toto multidimenzionálne správanie neurónov môže byť to, čo nám pomáha pospájať jednotlivé prvky do ucelenej a zmysluplnej myšlienky. Príkladom toho môže byť aj akési subjektívne cestovanie do minulosti, keď sa mysľou presunieme pár rokov dozadu a spomenieme si na určité obdobie, ktoré sme prežili.

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Close
Close