SpravodajstvoVeda a výskum

Dokáže nás jadrová energia ochrániť pred klimatickými zmenami?

Prejsť z fosílnych palív na iné zdroje energie je momentálne pre ľudstvo problém.

Dokáže jadrová energia zastaviť klimatické zmeny? Tejto téme sa venuje YouTube kanál Kurzgesagt – In a Nutshell.

Tvrdia to environmentálni aktivisti, vedci, ale aj médiá. Zároveň sa objavuje aj veľa odporcov, ktorí nedôverujú jadrovej energii a poukazujú na riziká, ktoré s ňou prichádzajú. Lenže aby ľudstvo dokázalo zvrátiť rapídne zmeny našej klímy, potrebuje znížiť emisie skleníkových plynov na nulu.

V roku 2018 boli tri štvrtiny globálnych emisií vyprodukované spaľovaním fosílnych palív. Energiu dnes potrebujeme na cestovanie, priemysel, alebo aj vykurovanie našich domovov. Až 84% energie, ktorú vyprodukujeme prichádza z fosílnych palív, presnejšie 33% z ropy, 27% z uhlia a 24% z plynu.

Ak sa zameriame na elektrické zdroje, ktoré produkujú minimálne emisie, zistíme, že tvoria len 16% svetovej energetickej produkcie. 7% prichádza z vodných elektrární, 5% zo solárnej energie a 4% z jadrovej energie.

Problém fosílnych palív

V súčasnosti teda prevládajú fosílne palivá, ktoré udržiavajú našu civilizáciu v chode a momentálne by bolo pre ľudstvo extrémne zložité upustiť od fosílnych palív a prejsť na čisté zdroje energie. Najlepším spôsobom by bolo, ak by čo najviac sektorov dokázalo prejsť na elektrinu. Každý priemysel, ktorý môže prejsť na elektrinu by tak mal urobiť. V praxi to znamená elektrické autá, či elektrické ohrievače.

Elektrina je dôležitá preto, lebo ju vieme vyrábať spôsobmi, ktoré neprodukujú takmer žiadne emisie. Stále však existujú miesta na Zemi, kde sa aj elektrina vyrába spaľovaním fosílnych palív. Ďalším problémom je, že od roku 2000 do roku 2019 sa spotreba elektriny navýšila až o 73%. Elektrina, ktorá príde z obnoviteľných a čistých zdrojov ale nestíha pokrývať náš dopyt po nej. Preto sa produkuje aj za pomoci fosílnych palív, a preto každoročne emisie narastajú.

Alternatívou pre fosílne palivá je jadrová energia, ktorá síce nie je obnoviteľná, ale v porovnaní so spaľovaním sú jej emisie minimálne. Za posledných 20 rokov progres v oblasti jadrovej energie stagnoval. Krajiny ako Čína, alebo India postavili nové reaktory, no Nemecko, či Japonsko niektoré svoje reaktory vyradili.

Existuje skupina ľudí, ktorí tvrdia, že jadrová energia je otázkou minulosti a ľudstvo by sa malo sústrediť na iné druhy energie, napríklad solárnu, alebo veternú. Obnoviteľné zdroje sú nepopierateľne budúcnosťou ľudstva, avšak momentálne sa s nimi spájajú problémy, ktoré musí ľudstvo prekonať skôr, než sa stanú našim hlavným zdrojom energie.

Jadrová energia, ale aj obnoviteľná energia môžu byť budúcnosťou ľudstva, ale v oboch prípadoch je ešte veľa priestoru pre inovácie. Fosílne palivá a riziko klimatických zmien je ale dosť veľké na to, aby sa investície do takýchto projektov vyplatili.

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close