NovinkyZaujímavosti

Bill Gates hovorí, že potrebujeme nový ekonomický model zohľadňujúci technologický pokrok

Ekonomický model môžeme v skratke opísať ako predikcie jednotlivých ekonomických subjektov čo spravia ak nastane taká či onaká situácia. Jedným z takýchto najaktuálnejších a zároveň najjednoduchších modelov je model dopytu a ponuky.

Model dopytu a ponuky vychádza z toho, že čím sa zmenšuje ponuka určitého tovaru a jeho používateľom prináša pridanú hodnotu tak tým sa zvyšuje jeho cena. Funguje to aj opačne, ak máme na trhu nadbytok tovaru tak cena zase klesá. Je to jednoduchá rovnica, ktorá určuje ceny tovarov a služieb a v konečnom dôsledku ak nedochádza k anomáliám na trhu (napr. dumpingové ceny) tak v dokonalom trhovom prostredí vyrovnáva dopyt a ponuku. Inými slovami výrobcovia vyrobia také množstvo tovaru za ceny, za ktoré sa im to oplatí a na druhej strane kupujúci nakupujú za ceny, ktoré sú ochotní platiť za tovar či službu.

Ekonomika sa posúva od hmotných tovarov k nehmotným

Bill Gates vo svojom blogu však hovorí, že model ponuky a dopytu to má už zrátané. Totiž v dnešnej ekonomike je dopyt a ponuka irelevantná. Odôvodňuje to tým, že zárobky dnešných špičkových spoločností už nie sú viazané na hmotné produkty. Pričom však dodáva, že existujú aj výnimky, ktoré spadajú do klasickej kategórie dopytu a ponuky. Dobrým príkladom je spoločnosť Tesla, ktorá je stále podriadená tomuto „nepísanému“  zákonu. Nedostatok automobilov Tesla tlačí cenu hore. Inými slovami spoločnosť produkuje statok, ktorý je žiadaný a zároveň jeho množstvo je limitované na trhu čoho výsledkom je, že si môže pýtať za neho viac peňazí.

Zdroj: Pexels.com

Bill Gates ďalej o svojom blogu píše, že spoločnosti, ktoré sú výhradne postavené na biznise založenom na softwari tak, že pre ne pojmy ako ponuka a dopyt nie sú už viac relevantné. Gates hovorí, že pri vývoji nového softwaru sú všetky náklady vopred známe a viac menej ohraničené. Na rozdiel od manufaktúr kedy pri výrobe produktov musíte platiť pri produkcii za jednotlivé diely, prácu a podobne pri každom jednom výrobku. Dobrým príkladom v tomto prípade je Word, ktorý môže byť v podstate kopírovaný a predávaný v podstate donekonečna s nákladmi na distribúciu a serverový priestor.

Zdroj: Pexels.com

Gates vo svojom blogu cituje knihu Kapitalizmus bez kapitálu,  ktorá hovorí o tom, ako sa ekonomika mení, keďže viaceré vedúce spoločnosti pôsobia bez hmotných produktov. Autorka tvrdí, že digitálne produkty, tzv. „Nehmotné investície“, prinášajú nové riziká pre podniky a investorov, ktoré sa neúčtujú v zastaralými  spôsobmi, akými ľudia premýšľajú o hospodárstve. Kniha predstavuje myšlienku, že vývoj softvéru je potopený, pretože vývojári nemôžu získať späť svoje straty spôsobom, akým by mohli iné spoločnosti. Ak Tesla napríklad začne krachovať tak to môže zmierniť predajom dielov, zariadení a tovární. Ale softvérovej spoločnosti chýba rovnaký druh záchrany. Je uviaznuté softvérom, ktorý nikto nechce.

Argument vyššie však nie tak celkom pravdivý. Dôkazom toho sú viaceré akvizície spoločností, kedy veľkí hráči kupujú menších. Inými slovami, spoločnosti môžu predávať časti svojich kódov.

Rekcie vládnucich elít na zmenu typu ekonomiku sú pomalé

Gates ďalej poukazuje na to, že HDP (hrubý domáci produkt), je súčet všetkých tovarov a služieb predaných v krajine, ktorý je referenčnou hodnotou pre blaho hospodárstva. Avšak nezohľadňuje žiadne investície do nehmotných prvkov, ktoré robia z daného prvku „obchodovateľný“ produkt – napríklad výskum a vývoj, prieskum trhu a podobne. Bill ďalej poukazuje na to, že pred 20 rokmi to nebol problém, totiž v tom čase sa jednalo o marginálne spoločnosti ako aj  investície z hľadiska celej krajiny. Dnes je však situácia úplne iná a tieto spoločnosti sa stávajú majoritnými v rámci komunít.  Zároveň tvrdí, že dnešné vlády na meniacu sa ekonomiku reagujú pomaly a zaostávajú za meniacou sa štruktúrou hospodárstva.

Zdroj: futurism.com, obrátky: Pexels.com, vlastné

Tagy

Martin Borko

Technológie sú mojou vášňou, o ktorej nie len hovorím, ale aj píšem už nejaký ten piatok. Som zakladateľom portálu Vosveteit.sk (predtým Windowscentrum.sk), ktorý dnes patrí medzi väčšie technologické webstránky s dosahom viac ako 6000 unikátnych čitateľov denne.
Close
Close