SpravodajstvoVeda a výskum

Ani po viac ako 50 rokoch, sme nedokázali rozuzliť jednu z väčších záhad Venuše spojenú s jej rotáciou

Existuje niekoľko teórií, no na ich potvrdenie nie je dostatok dôkazov

Keď astronómovia začali s detailnejšími pozorovaniami Venuše, v 50. a 60. rokoch, očakávali, že pôjde o nezaujímavú planétu. Namiesto toho našli pekelný svet s kyselinovými dažďami. Oveľa zaujímavejším je ale fakt, že Venuša, na rozdiel od všetkých planét Slnečnej sústavy, rotuje opačným smerom.

Túto informáciu poznáme už viac ako 50 rokov. O Venuši toho vieme oveľa viac, avšak astronómovia si stále nie sú celkom istí, prečo obieha okolo svojej osi opačným smerom. Existuje však niekoľko odhadov, prečo je to tak. O nich hovorí aj YouTube kanál SciShow Space.

Takýto druh pohybu sa nazýva retrográdna dráha. Ide o pohyb kozmického telesa, ktorý je relatívne k inému telesu opačný, ako je rotácia okolo osi tohto objektu. Slnečná sústava vznikla z jedného oblaku plynu, ktorý mal danú rotáciu. Preto majú všetky planéty jeden smer rotácie. Ak by ste sa pozerali zhora na severný pól planét, všetky, okrem Venuše a Uránu, by rotovali  proti smeru hodinových ručičiek.

Čo môže za obrátenú rotáciu?

Jedna z teórií tvrdí, že za opačnú rotáciu Venuše môže extrémna kolízia s asteroidom, ktorá posunula rotáciu planéty do iného smeru. Táto teória vznikla okolo roku 1965 a nie je to teória v pravom slova-zmysle. Dvojica astronómov, ktorá pracovala s pôvodnými dátami ju „strelila od boku.“  Tvrdili, že dôvodov na to, prečo Venuša rotuje opačne môže byť veľa, no dôkazy sa hľadajú ťažšie. Až neskôr sa ukázalo, že akýkoľvek asteroid, ktorý by mohol „otočiť“ rotáciu Venuše, by celú planétu zničil. Sila nárazu by bola 10-tisíckrát vyššia, než by planéta dokázala uniesť.

Túto teóriu však nahradila tá, ktorá sa opierala aj o nejaké dôkazy. Okolo roku 1970 vedci začali tvrdiť, že na rotácii Venuše sa v podstate nič nezmenilo. Planéta rotuje stále rovnakým smerom, no je obrátená hore nohami. Tento obrat mohol nastať pomocou procesov, ktoré sa odohrávajú v interiéri, ale aj v atmosfére Venuše.

Na to, aby sme zistili, čo presne stojí za opačnou rotáciou Venuše, musíme vedieť viac o procesoch, ktoré prebiehali na planéte, počas jej mladosti.

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Close
Close