Spravodajstvo

5G na Slovensku môže opäť napredovať! Mobilní operátori môžu požiadať o zmenu povolení pre 3,6 GHz

Mobilní operátori môžu požiadať o zmenu účelu využitia frekvenčného pásma 3,6GHz.

5G technológia na Slovensku napreduje vcelku rýchlym tempom. V priebehu minulého roka Telekom, či O2 spustili 5G sieť naprieč vybranými časťami Bratislavy pričom prisľúbili expanziu tejto technológie do ďalších častí krajiny.

5G technológia by mohla čoskoro zažiť ďalšiu a hlavne citeľnú expanziu naprieč Slovenskom. Dôvodom je, že Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že operátori môžu požiadať o zmenu povolení pre 3,6 GHz.

V praxi by sa to malo odzrkadliť v tom, že udelené licencie vo frekvenčnom pásme 3,6GHz, ktoré operátori v minulosti získali, môžu byť pozmenenými na základe žiadosti. Očakáva sa, že operátori v dôsledku týchto zmien, využijú 3,6 GHz frekvenčné pásmo najme v súvislosti s rozvojom 5G technológie.

V čase udeľovania povolení, 5G technológia nebola témou dňa

„RÚ prideľoval frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz na základe výsledkov výberových konaní realizovaných v rôznych časových obdobiach prednostne na budovanie rádiových sietí pevnej služby. Väčšina z týchto výberových konaní bola uskutočnená pred rokom 2017, kedy nebol jednoznačne známy zámer EU stanoviť toto frekvenčné pásmo ako základné frekvenčné pásmo pre budovanie sieti 5G. Z tohto dôvodu majú operátori v povoleniach stanovené rôzne podmienky používania týchto frekvencií. Rôzne podmienky pokrytia pre jedného držiteľa povolenia môžu zároveň komplikovať použitie širšieho frekvenčného bloku. Podmienky na efektívne používanie frekvencií boli zamerané prevažne na pevnú službu a v čase ich uloženia nebrali do úvahy budúci stav rozvoja technológií v tomto frekvenčnom pásme ani príchod 5G. Frekvenčné pásmo 3,6 GHz bolo, v záujme zvyšovania dostupnosti prístupu na internet pre obyvateľstvo, cielené do oblastí s nízkou hustotou obyvateľstva a aj s jeho nižšou kúpyschopnosťou. Toto frekvenčné pásmo vzhľadom na schopnosť šírenia signálu (kratšie dosahy a nižšia schopnosť prestupovať stenami budov) je v prípade mobilných služieb vhodné hlavne na pokrývanie husto osídlených oblastí a zvyšovanie prenosovej kapacity sietí. Pre dosiahnutie pokrytia vidieckych oblastí signálom sietí pohyblivej služby sú vhodnejšie nižšie frekvenčné pásma, ktoré majú lepšiu schopnosť šírenia v priestore.“

Úrad týmto krokom okrem iného reaguje aj na Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie z 24. januára 2019, kedy boli aktualizované technické parametre týkajúce sa frekvenčného pásma 3,6 GHz. Technické parametre uvedené v rozhodnutí Komisie sú stanovené tak, aby bolo možné budovať siete 5G v rámci tohto frekvenčného pásma, odvolávajúc sa na Strategický plán pre Európu 5G. V tomto pláne je frekvenčné pásmo 3,6 GHz označené za hlavné priekopnícke pásmo na zavádzanie technológie 5G v EÚ.

Zdroj: Tlačová správa

Prihláste sa do odberu tých najnovších informácií a správ z portálu VoSveteIt.sk

Odoslaním e-mailu dávate súhlas s podmienkami ochrany súkromia. Nezabudnite odber potvrdiť ešte v e-maile, ktorý Vám bude doručený

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy

Martin Borko

Technológie ma fascinujú už niekoľko rokov a to hlavne spotrebná elektronika, ktorá nám dokáže častokrát zjednodušiť každodenné fungovanie. Zároveň však nepohrdnem ani futuristickými technológiami a víziami, o ktorých rád aj píšem.
Close
Close